"Lokalne Partnerstwo ds. Wody w Twoim Powiecie"

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Zapraszamy osoby zainteresowane gospodarką wodną na terenie powiatu kłobuckiego, rolników, przedstawicieli samorządów, spółki wodne, użytkowników wód.
Zachęcamy do dyskusji o aktualnych problemach sektora rolnego, przedsiębiorstw oraz mieszkańców obszarów wiejskich związanych z pogarszającą się sytuacją hydrologiczną na spotkaniu online w dniu 25 marca 2021 r. Liczymy na wymianę doświadczeń, spostrzeżeń oraz wspólne omówienie problemów.

Kontakt z doradcą ŚODR:
Agnieszka Krawczyk
792 275 777

PDFPlakat.pdf (272,86KB)