XXVI Sesja Rady Gminy Przystajń

Dnia 26 marca 2021 r. (piątek) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Przystajń.

Termin: 26.03.2021, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFPROTOKÓŁ Nr XXV.2021.pdf (136,67KB)

 5. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  1. 6.1. Sprawozdanie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
  2. 6.2. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
  3. 6.3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  4. 6.4. Sprawozdanie Komisji skarg, wniosków i petycji
 7. 7. Zapytania mieszkańców.
 8. 8. Informacja dyrektora ZOZ w Kłobucku na temat funkcjonowania służby zdrowia oraz realizacji szczepień przeciw COVID-19.
 9. 9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
 10. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały:
  1. 10.1. w sprawie ustanowienia Rajdu Rowerowego Wokół Gminy Przystajń Imienia Bogusława Leszczyńskiego

   PDFProjekt 1.pdf (61,17KB)

  2. 10.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

   PDFProjekt 2.pdf (57,01KB)

  3. 10.3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

   PDFProjekt 3.pdf (57,47KB)

  4. 10.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń

   PDFProjekt 4.pdf (65,14KB)

  5. 10.5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP w 2021 roku

   PDFProjekt 5.pdf (58,84KB)

  6. 10.6. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

   PDFProjekt 6 zmiany w budżecie.pdf (15,53MB)

  7. 10.7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2021-2030

   PDFProjekt 7 WPF.pdf (8,39MB)

 11. 11. Pytania w sprawach bieżących.
 12. 12. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
 13. 13. Zamknięcie sesji.

  PDFPostanowienie XXVI sesja.pdf (64,31KB)