Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny pod hasłem „100-lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi”


W styczniu 2021 roku podsumowano wyniki etapu gminnego Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Konkurs zorganizowano z inicjatywy Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem szczebla gminnego był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Przystajni przy udziale Gminy Przystajń oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnej w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

W tegorocznej edycji do etapu gminnego wpłynęło 30 prac. Najlepsze prace plastyczne wybrane przez jury przesłano na eliminacje powiatowe. Prace oceniła komisja konkursowa, której przewodniczył Mariusz Koziński – komendant gminny Związku OSP RP w Przystajni.

 

WYNIKI KONKURSU

I grupa - przedszkola

I miejsce

Lena DAMIAK – Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

II miejsce

Hanna KAROŃ – Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

III miejsce

Julia DUDKA – Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

wyróżnienie

Nikola CHĘCIŃSKA – Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

II grupa – szkoła podstawowa klasy I – IV

I miejsce Michalina CHRZĘSTEK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim I miejsce Natalia CHRZĘSTEK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim II miejsce Julia PILARZ – Szkoła Podstawowa w Przystajni III miejsce Lena ZABAWA – Szkoła Podstawowa w Przystajni wyróżnienie Natalia SIÓDMAK – Szkoła Podstawowa w Przystajni

III grupa – szkoła podstawowa klasy V – VIII

I miejsce Lena DRAGAN – Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim II miejsce Aleksandra KUBAT – Szkoła Podstawowa w Przystajni III miejsce Justyna JANIK – Szkoła Podstawowa w Przystajni wyróżnienie Szymon JĘDRAK – Szkoła Podstawowa w Przystajni

Nagrody rzeczowe ufundowane zostały ze środków Gminy Przystajń oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.

 

Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli i opiekunów

a wszystkim uczestnikom życzymy dalszych sukcesów

 


DOCXInformacja o przebiegu 2021.docx (16,92KB)