Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

logo_POPŻ.png

Po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni mimo trudnej sytuacji jaka spowodowana jest okresem pandemii w naszym kraju, wydał w miesiącu marcu 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 żywność dla 335 mieszkańców naszej gminy o łącznej wadze 4.040,10 kg.

Kolejna dostawa żywności będzie wydawana 6 kwietnia 2021 r. od godziny 11.00.

Jednocześnie informujemy, iż w dalszym ciągu można składać wnioski o pomoc żywnościową, z tej formy pomocy korzystać mogą osoby i rodziny których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej t.j:

  • 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

  • 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane pomocą proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni  ul. Częstochowska 5, w celu złożenia dokumentów potwierdzających dochody osoby, rodziny za ubiegły miesiąc.


                                                                                                                                  Dyrektor
                                                                                                                           Aneta Maj-Desperak