1 marca - Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

1 marca 2021 r. z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" Wójt Gminy Przystajń - Henryk Mach, w asyście: sekretarza Gminy Przystajń – Agnieszki Zabawy; przedstawiciela Rady Gminy Przystajń – Aleksandry Kierat oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim - Bogdana Paprotnego i sołtysa sołectwa Bór Zajaciński - Józefa Chrzęstka, złożył wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą postać Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca", która to mieści się na murze Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim.

 

20210301_114041.jpeg

20210301_113902.jpeg

20210301_113821.jpeg

20210301_114122.jpeg

 

Stanisław Michał Sojczyński ps. „Warszyc”, „Wazbiw”, „Wojnar”, „Świrski”, „Awr”, „Zbigniew”. Urodzony 30 marca 1910 w Rzejowicach, zmarł 19 lutego 1947 z Łodzi. Kapitan piechoty Armii Krajowej, organizator i dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Był jednym z sześciorga dzieci chłopskiej rodziny Michała i Antoniny Sojczyńskich. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Rzejowicach, uczęszczał do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Częstochowie. Nie był wyróżniającym się uczniem, ale nadrabiał to pracowitością i sumiennością. Był także redaktorem pisma „Ogniwo”.

W 1932 r. po ukończeniu szkoły, rozpoczął służbę wojskową w 27 pułku piechoty w Częstochowie, gdzie ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty. W dniu 1 stycznia 1936 r. został przeniesiony do rezerwy w stopniu podporucznika. Od 1934 pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej w Borze Zajacińskim koło Częstochowy. Uczył języka polskiego.

Po wybuchu wojny stawił się do punktu mobilizacyjnego w Łodzi. Walczył w kampanii wrześniowej. W styczniu 1945 r. Sojczyński otrzymał awans na stopień kapitana.

Do aresztowania Stanisława Sojczyńskiego doszło 27 czerwca 1946 w Częstochowie.

Stanisław Sojczyński wraz z podkomendnymi sądzony był w procesie dowództwa KWP w dniach 9 grudnia – 17 grudnia 1946 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi.

Kpt. S. Sojczyńskiego i jego 5 podwładnych stracono 19 lutego 1947 w Łodzi, na 3 dni przed ogłoszeniem amnestii. Nie wiadomo, gdzie został pochowany.