Podziękowania

Dziękuję Panu Tomaszowi Księżarkowi i firmie ADAC-LEWAR za sprawne i fachowe usunięcie poważnej awarii na sieci wodociągowej w Przystajni. Mieszkańcom dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość.

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach