Nabór uczestników do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kłobucku

Informujemy, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku od 1 lutego 2021 roku  rozpoczyna nabór pacjentów do DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KŁOBUCKU (DDOM).

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskich Funduszy Społecznych.

Projekt jest realizowany w Zakładzie Rehabilitacji w Kłobucku.

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kłobucku powstał z myślą o seniorach oraz innych osobach potrzebujących wsparcia w powrocie do zdrowia po przebytej chorobie czy hospitalizacji.

W projekcie DDOM  może uczestniczyć 60 osób (w tym 40 kobiet) wyłącznie powyżej 65 r. ż., niesamodzielnych, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

POBYT W DZIENNYM DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ JEST BEZPŁATNY.

Kto może skorzystać z projektu:

 • kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 65 r. ż. (w tym 40 kobiet);

 • ze skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) na poziomie 40-65 punktów;

 • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizowania opieki i leczenia osoby niesamodzielnej, lub pacjenci, którym w okresie ostatnich 12m-c udzielone zostały świadczenia zdrowotne  z zakresu leczenia szpitalnego.

Projekt zapewnia:

 • edukację zdrowotną;                                                                                  

 • usprawnianie ruchowe;

 • niezbędne badania diagnostyczne;

 • specjalistyczne konsultacje lekarskie;

 • wyżywienie (3 posiłki dziennie);

 • bezpłatny transport osób niesamodzielnych z miejsca zamieszkania do domu opieki medycznej i powrót do miejsca zamieszkania.

Ze względu na charakter opieki w DDOM ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgniarskich i lekarskich w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji i leczenia w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych.

Oferta DDOM-u będzie zgodna ze Standardem i będzie obejmować:

 • terapię pielęgniarską;

 • terapię fizjoterapeutyczną;

 • terapię psychologiczną;

 • terapię logopedyczną;

 • terapię zajęciową;

 • doradztwo dietetyczne.

Rekrutacja do projektu będzie odbywać się na podstawie:

 • skierowania do dziennego domu opieki medycznej wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

 • skierowania wydanego przez lekarza udzielającego świadczenia w szpitalu w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym.

https://zozklobuck.com.pl/832/dzienny-dom-opieki-medycznej-w-klobucku.html

DOCXDziennego Domu Opieki Medycznej w Kłobucku.docx (35,42KB)