Świadczenie wychowawcze 500+ nowy okres zasiłkowy 2021-2022

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ nowy okres zasiłkowy 2021-2022

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni informuje, że osoby, którym przyznano prawo do świadczenia wychowawczego 500+ od 1 lipca 2019 r. lub po tym dniu mają ustalone prawo do tego świadczenia do dnia 31 maja 2021 r. lub do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się dnia 1 czerwca 2021 r. można składać wniosek elektronicznie od dnia 1 lutego 2021 r. lub też papierowo w pokoju nr 7 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni od dnia 1 kwietnia 2021 r. Osoby, które składają wniosek o kontynuację świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku powinny wypełnić wniosek zaznaczając, że ubiegają się o świadczenie na okres 2021/2022.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku do dnia 30 kwietnia 2021 r. daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia, tzn. że świadczenia za miesiąc czerwiec 2021 r. będą wypłacone do końca tego miesiąca., co nie spowoduje przerwy w wypłacie świadczeń.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do składania wniosków elektronicznie, bez wychodzenia z domu. Wnioski elektronicznie można złożyć za pomocą systemu teleinformatycznego: empatia, MRiPS, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Rodziny, których członkowie pracują za granicą prosimy o uważne wypełnienie we wniosku tabeli: dane członków rodziny przebywających za granicą. Wniosek zawiera informacje jakie dane są wymagane do ustalenia koordynacji. Prosimy również, aby członek rodziny, który składa wniosek i przebywa wraz z dziećmi w Polsce, złożył oświadczenie o aktualnej sytuacji zawodowej tj., czy pozostaje w zatrudnieniu i od kiedy, bądź czy jest osoba bezrobotna z prawem do zasiłku lub bez takiego prawa.

Osoby, które nie pobierają na ten moment świadczeń wychowawczych, winny złożyć dwa wnioski na okres 2019/2021 (obecny okres) oraz od lutego 2021 r. wniosek na okres 2021/2022.

DOCX500+ nowy okres zasiłkowy 2021-2022.docx (106,84KB)