Urząd Statystyczny w Katowicach - badania ankietowe

Badanie ankietowe PKZ (Uczestnictwo mieszkańców Polski / rezydentów w podróżach) przeprowadzane w dniach 2 - 20  stycznia 2021 r.

PKZ.jpeg

Pobierz ulotkę: PDFPKZ.pdf (1,36MB)


Badanie ankietowe AK-R (Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym) przeprowadzanym w dniach 15 - 29  stycznia 2021 r.

AK-R.jpeg

Pobierz ulotkę: PDFAK-R.pdf (1,36MB)