Ojciec Jerzy Tomziński

ojciec_Tomzinski.jpeg

Urodził się 24 listopada 1918 r. w Przystajni. Do Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika wstąpił w 1935 r. Święcenia kapłańskie otrzymał na Jasnej Górze 16 kwietnia 1944 r. Już jako młody kapłan dał się poznać jako świetny kaznodzieja i spowiednik, bardzo zaangażowany w pracę duszpasterską oraz społeczną.

W okresie stalinowskim - jako przeor i kustosz sanktuarium w Leśnej Podlaskiej - stworzył młodzieżowe ogniska religijne, za co został zmuszony przez władze komunistyczne do opuszczenia podlaskiego sanktuarium.

Będąc przeorem Jasnej Góry w latach 1952-57 i 1957-60 zainicjował i prowadził prace konserwatorskie, mające na celu zachowanie spuścizny narodowego sanktuarium. Dzięki jubileuszom 300-lecia obrony klasztoru przed Szwedami oraz 300-lecia ślubów króla Jana Kazimierza wzmocnił integracyjną rolę Jasnej Góry dla całego narodu polskiego.

To właśnie o. Tomziński zainicjował narodową modlitwę o uwolnienie Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dając początek tradycji odprawiania Apelu Jasnogórskiego. Dzięki wystosowanym przez niego zaproszeniom Jasnogórskie Śluby Narodu w 1956 r. zgromadziły ponad milion wiernych, a jego decyzja o przygotowaniu kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej - tzw. Obrazu Nawiedzenia, umożliwiła peregrynację wizerunku po całej Polsce.

Pracując wśród Polonii w Rzymie, a później jako generał Zakonu (1963-75) uczestnicząc w pracach Soboru Watykańskiego, o. Tomziński propagował kult Matki Bożej Jasnogórskiej, szerząc wiedzę o Polsce, Jasnej Górze i Częstochowie. Odegrał główną rolę w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski oraz VI Światowego Dnia Młodzieży.

Ojciec Jerzy Tomziński miał też wielki dorobek wydawniczy, m.in. jako kronikarz sanktuarium jasnogórskiego oraz redaktor Tygodnika Katolickiego /Niedziela/. Przez długi czas był korespondentem z Jasnej Góry, przygotowując materiały dla Radia Watykańskiego i Biuletynu Biura Prasowego Sekretariatu Episkopatu Polski.

Był legendą Jasnej Góry i wybitnym Polakiem, dla którego służba Bogu, Ojczyźnie, społeczności zakonnej i wiernym była życiowym powołaniem.

Jak podkreślił, na jego życiu zaważyły decyzje podjęte w młodym wieku. Do zakonnego gimnazjum za klauzurą trafił już w wieku 13 lat. "W pierwsze Święta Bożego Narodzenia nie puścili mnie do domu. Całe przepłakałem za mamą, jak to dziecko. Wiedziałem jednak, że mam być tutaj, że jeśli wyjdę, stracę coś bardzo ważnego" - wspominał.

Był jedynym paulinem, który widział i rozmawiał z bł. Ojcem Pio. Było to zaraz po doktoracie uzyskanym z prawa w Rzymie i w czasie Soboru Watykańskiego II (1962 -1965). "Znałem język włoski i włoskie obyczaje i to, jak sądzę, ułatwiło mi spotkanie z ówczesnym charyzmatykiem, a dzisiejszym Błogosławionym" – wspominał.

Ojciec Jerzy Tomziński był honorowym obywatelem Gminy Przystajń (uchwała Nr XXVIII/4/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Przystajń).

Ojciec Jerzy Tomziński zmarł 14 listopada 2021 roku, 10 dni przed swoimi 103. urodzinami.