Uchwały - gospodarka odpadami komunalnymi

Uchwały - gospodarka odpadami komunalnymi:

PDFUchwała Nr XXIV.165.2020 regulamin.pdf (259,45KB)

PDFUchwała Nr XXIV.166.2020 zakres usług.pdf (303,76KB)

PDFUchwała Nr XXIV.167.2020 wzór deklaracji.pdf (379,15KB)

PDFUchwała Nr XXIV.168.2020 kompostowniki.pdf (125,20KB)


Uchwała Nr XXX.217.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 września 2021 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

PDFUchwała Nr XXX.217.2021.pdf (424,88KB)


Uchwała Nr XXX.218.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.166.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XXX.218.2021.pdf (301,06KB)


Uchwała Nr XXXI.226.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XXXI.226.2021.pdf (175,30KB)


Uchwała Nr XXXII.230.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. Wojew. Śl. z 2013 r., poz. 1087)

PDFUchwała Nr XXXII.230.2021.pdf (179,33KB)


Uchwała Nr XXXII.231.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII.55.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. U. Wojew. Śl. z 2015 r., poz. 3206)

PDFUchwała Nr XXXII.231.2021.pdf (176,91KB)


Uchwała Nr XXXIII.237.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

PDFUchwała Nr XXXIII.237.2021.pdf (174,77KB)


Uchwała Nr XXXIII.238.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.168.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

PDFUchwała Nr XXXIII.238.2021.pdf (176,30KB)


Uchwała Nr XXXIII.239.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII.53.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 maja 2019 r. sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

PDFUchwała Nr XXXIII.239.2021.pdf (175,91KB)


Uchwała Nr XXXVIII.284.2022 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. Wojew. Śl. z 2013 r., poz. 1087)

PDFUchwała Nr XXXVIII.284.2022.pdf (224,98KB)


Uchwała Nr XLV.317.2022 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.165.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń

PDFUchwała Nr XLV.317.2022.pdf (233,00KB)


Uchwała Nr XLV.318.2022 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.166.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XLV.318.2022.pdf (229,67KB)


Uchwała Nr XLVII.338.2023 z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe PDFUchwała Nr XLVII.338.2023.pdf (222,72KB)


Uchwała Nr L.355.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. Wojew. Śl. z 2013 r., poz. 2663)

PDFUchwała Nr L.355.2023.pdf (223,75KB)