18 grudnia 2020 roku zmarł Sekretarz Gminy Przystajń Bogusław Leszczyński

B Leszczynski 2 096.jpeg

Bogusław Leszczyński urodził się 28 czerwca 1959 r. w Bolesławcu. Ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w zakresie samorządu terytorialnego oraz wyższe studia specjalistyczne w zakresie polityki rolnej Wspólnoty Europejskiej na Filialnym Studium Polityki Rolnej i Prawa Agrarnego Wspólnoty Europejskiej w Warszawie. W okresie od 28.09.1984 r. do 30.04.1991 r. zajmował stanowisko starszego specjalisty ds. doradztwa rolniczego w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Złotym Potoku. Od dnia 28 czerwca 1991 r. pełnił funkcję Sekretarza Gminy Przystajń. W roku 1996 pełnił również funkcję kierownika Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni.

Bogusław Leszczyński znany był ze swojego zamiłowania do historii regionu, przez wiele lat zbierał materiały źródłowe, zdjęcia, śledził publikacje naukowe, współpracował w tym zakresie z śp. prof. Damianem Tomczykiem. Był również miłośnikiem sportu i turystyki. Podczas wędrówek pieszych i rowerowych zwiedził kraj od morza do gór. Był twórcą ścieżek rowerowych na teranie gminy Przystajń.

Był bardzo zaangażowany we wszystkie aspekty pracy samorządowej. Niezwykle dbał o wizerunek gminy Przystajń. Był twórcą wielu dokumentów urzędowych związanych z rozwojem sołectw i całej gminy. Jego znajomość terenu zdobyta podczas wędrówek rowerowych była nieocenionym źródłem informacji przy planowaniu inwestycji i opracowaniu planów i strategii.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22.12.2020 r. o godz. 13.00 w kościele parafialnym  w Przystajni.

Bogusław Leszczyński zostanie pochowany na cmentarzu w Przystajni.

Niech odpoczywa w pokoju!