Termomodernizacja remizo-świetlic w miejscowościach: Podłęże Szlacheckie i Ługi-Radły

LOGO Projekty.jpeg

W bieżącym tygodniu odebrano roboty budowlane i oddano do użytkowania dwie remizo-świetlice w miejscowościach: Podłęże Szlacheckim i Ługi-Radły. Wykonano termomodernizację w/w obiektów. Zakres robót obejmował remont instalacji CO z wymianą źródła ciepła (piec na pellet), docieplenie stropów i ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi i wykonanie elewacji i obróbek dachowych. Koszt wszystkich robót zamknął się w kwocie 595 431 zł. Gmina na powyższe zadania otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 506117 zł.  Projekt był realizowany w partnerstwie z Gminą Miedźno, która była liderem i wykonała całe postępowanie przetargowe i rozliczy projekt. Wykonawcą  wszystkich robót była firma  "Dekor'' Marek  Lipiński z Przystajni.

Henryk Mach

Wójt Gminy Przystajń

Remizo-świetlica Ługi-Radły

OSP Ługi-Radły.png

Ługi3.jpeg

CO Ługi.jpeg Piec CO Ług2.jpeg Ługi4.jpeg

 

Remizo-świetlica Podłęże Szlacheckie

OSP Podłęże.jpeg

Podłęże garaż.jpeg

CO Podłęże.jpeg