Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

RFIL.png

Miło mi jest Państwa poinformować, że Gmina Przystajń otrzymała 1 mln 200 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie:  "Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części gminy".

Przedmiotem inwestycji jest „Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń” poprzez rozbudowę istniejącego ujęcia wody w Borze Zajacińskim (budowa zbiornika retencyjnego, sieci międzyobiektowych, montaż układu pomp poziomych wraz z adaptacją lub rozbudową budynku technicznego, wymiana sterowania, montaż odstojnika) oraz budowę odcinków transferowych wodociągu w kierunku miejscowości Kamińsko wraz z budową stacji podnoszenia ciśnienia (przepompowni na istniejącej sieci wodociągowej). Inwestycja ta będzie realizowana w latach 2021-2022.      

Chcę także przypomnieć, że wcześniej gmina otrzymała już kwotę z w/w Funduszu w wysokości 815 tys. zł, którą przeznaczono jako wkład własny na budowę dróg gminnych w Kuźnicy Starej i Borze Zajacińskim.

Henryk Mach

Wójt Gminy Przystajń