Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Bank Żywności w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020. Początkowym etapem jest wyłonienie Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL) na terenie gminy.

Poniżej ogłoszenie Banku Żywności w Częstochowie o naborze OPL (PDF) wraz z wnioskiem weryfikacyjnym dla organizacji chcących realizować POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2020 ( PDF).

PDF2020_przystajn_ogloszenie.pdf (156,96KB)
PDF1509_Wytyczne_2020 (1).pdf (144,54KB)
PDFPOPZ_Wytyczne_Podprogram_2020.pdf (1,54MB)
PDFPOPŻ20_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver1_WYSLANIA.pdf (223,18KB)
PDFWytyczne 26.11. Skan.pdf (50,40KB)
 

WE WNIOSKU WERYFIKACYJNYM  NALEŻY WSZYSTKO DOKŁADNIE OPISAĆ KAŻDY PUNKT.
Ogłoszenie obowiązuje do dnia 9 GRUDNIA br (środa). Na wnioski organizacji czekamy do dnia 10 GRUDNIA br (czwartek).
Organizacje chcące uczestniczyć w programie przesyłają do Banku Żywności w Częstochowie skany wniosków wraz ze statutem organizacji, a następnie dostarczają je osobiście lub pocztą na adres biura:
Bank Żywności w Częstochowie
ul. Żwirki i Wigury 6/14 lok. 309
42-217 Częstochowa
 
Decyzja o udziale organizacji w programie zostanie podjęta na podstawie oceny wniosku.
 
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia i naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 34 325 50 36, 513 030 793 lub 507 162 616
 
Z poważaniem
Magdalena Ludwiczak
--
Bank Żywności w Częstochowie
ul. Żwirki i Wigury 6/14 lok. 309
42-217 Częstochowa
tel. 34/325 50 36; 507 162 616; 513 030 793 (Magazyn, POPŻ)