Zmiany w systemie segregacji odpadów

Urząd Gminy Przystajń informuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych o zmianach w gminnym systemie gospodarowania odpadami:

PDFogloszenie.pdf (87,12KB)