Planowane zmiany w sposobie segregacji odpadów popiołu i żużlu paleniskowego od stycznia 2021 r.

Urząd Gminy Przystajń informuje mieszkańców o planowanych zmianach w sposobie segregacji odpadów popiołu i żużlu paleniskowego od stycznia 2021 r. Odpad ten zbierany będzie jako wyodrębniona frakcja i gromadzony w oddzielnych pojemnikach. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać zapotrzebowanie na wyposażenie posesji w pojemnik do Urzędu Gminy Przystajń telefonicznie pod numerem 34 319 11 53/54 (wew. 113) lub e-mailowo na adres . Odbiorca odpadów dostarczy pojemniki posesjom dla których zostanie dokonane zgłoszenie. Pojemniki są udostępniane nieodpłatnie i mogą być użytkowane wyłącznie na potrzeby gromadzenia popiołu lub żużlu paleniskowego, powstałego w wyniku ogrzewania budynków mieszkalnych lub rekreacyjno-wypoczynkowych. Odbiór odpadu będzie dokonywany w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.