Gmina Przystajń pod biało-czerwoną

Gmina Przystajń  otrzyma dofinansowanie w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączyli do projektu. Celem projektu jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to, jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.  Gmina Przystajń uzyskała wymaganą liczbę 100 głosów, która uprawnia do otrzymania środków z projektu.

Dziękuję wszystkim Mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu. 

Henryk Mach

Wójt Gminy Przystajń

Więcej https://www.gov.pl/web/bialoczerwona