XXIII sesja Rady Gminy Przystajń

 1. Dnia 16 listopada 2020 r., o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Przystajń.
 2.  
 3. 1. Otwarcie sesji.
 4. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. 3. Ustalenie porządku obrad.
 6. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFPROTOKÓŁ Nr XXII.2020.pdf (130,30KB)

 7. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 8. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  1. 6.1. Sprawozdanie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
  2. 6.2. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
  3. 6.3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. 7. Zapytania mieszkańców.
 10. 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

  PDFSprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019 2020.pdf (156,66KB)

  PDFPrzystajń egzamin i sukcesy.pdf (127,69KB)

  PDFBór egzamin i sukcesy.pdf (247,38KB)

 11. 9. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
 12. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały:
  1. 10.1. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Przystajń na rok 2021

   PDFProjekt 1 podatek rolny.pdf (181,31KB)

  2. 10.2. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

   PDFProjekt 2.pdf (106,03KB)

  3. 10.3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

   PDFProjekt 3 zmiany w budżecie.pdf (13,77MB)

  4. 10.4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028

   PDFProjekt 4 WPF.pdf (7,30MB)

 13. 11. Pytania w sprawach bieżących.
 14. 12. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
 15. 13. Zamknięcie sesji.

PDFPostanowienie XXIII sesja.pdf (67,04KB)