„Samorządowi liderzy inwestycji 2017-2019”

"Wspólnota” jest jednym z najbardziej opiniotwórczych wydawnictw poświęconych problematyce samorządowej. Dostarcza aktualnej i specjalistycznej wiedzy o specyfice funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Raporty przygotowywane przez ten dwutygodnik sporządzane są przez grono ekspertów, w oparciu o szczegółową analizę obiektywnych danych źródłowych. 
Ranking „Samorządowi liderzy inwestycji 2017-2019” opracowany został pod naukowym nadzorem profesora nauk ekonomicznych Pawła Swianiewicza, kierownika Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Obejmował swym zakresem ostatnie trzy budżetowe lata. Pod uwagę brano wszystkie wydatki inwestycyjne samorządów, przeliczając ich wysokość na głowę każdego mieszkańca danej jednostki.
"Ranking inwestycyjny drukujemy w piśmie „Wspólnota” od prawie 20 lat. To jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę bierzemy całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat, w tym przypadku 2017-2019. W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu"  – wyjaśniają metodologię autorzy zestawienia.
W tegorocznym rankingu  gmina Przystajń  ponownie umocniła swoją pozycję. Sklasyfikowana została pośród 1537 samorządów z kategorii gmin wiejskich na 120 miejscu. (Dla przypomnienia: w latach 2015-2017 była to miejsce 164,  natomiast w latach 2016-2018  miejsce 88).
Średnie wydatki inwestycyjne naszego samorządu, w przeliczeniu na  mieszkańca  wyniosły w badanym okresie 1503,08 zł. Jest to  najwyższa pozycja pośród gmin z terenu powiatu kłobuckiego.
Oto jak kształtowały się średnie wydatki inwestycyjne w samorządach powiatu kłobuckiego w minionych trzech latach "per capita":
Przystajń – 1503,08 zł;
Miedźno – 1328,12 zł
Panki – 1151,86 zł
Popów – 1024,60 zł
Lipie – 909,85 zł
Wręczyca Wielka – 776,05 zł
Krzepice – 775,20 zł
Opatów – 665,21 zł
Kłobuck – 626,99 zł
Powiat kłobucki – 227,44 zł.

Wójt

Henryk Mach

Szczegóły w pliku PDFRanking_Nr_20-2020_Inwestycje_JST.pdf (11,84MB)