Program współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Zapraszamy do konsultacji "Programu współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

PDFZarządzenie nr 99.2020.pdf (38,31KB)
PDFProgram współpracy na rok 2021 (105,85KB)

PDFFormularz konsultacji.pdf (42,15KB)