Program współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Zapraszamy do konsultacji "Programu współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

PDFZarządzenie nr 99.2020.pdf
PDFProgram współpracy na rok 2021

PDFFormularz konsultacji.pdf