Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Przystajń

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przystajń !

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i ustanowieniem obszaru powiatu kłobuckiego tzw. "strefą czerwoną", informujemy, że Urząd Gminy Przystajń oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z dniem 5 października 2020 r. zawieszają bezpośrednią obsługę klientów, natomiast nie przerywają swojej pracy. Pozostajemy do Państwa dyspozycji, jednak apeluję o  ograniczenia przy korzystaniu z usług publicznych świadczonych przez samorząd Gminy Przystajń.

W przypadku konieczności osobistego kontaktu z Urzędem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numery wskazane poniżej:

  • Kancelaria Urzędu Gminy Przystajń z możliwością połączenia do wszystkich referatów:          tel. 34 3191153 lub 34 3191154,

  • Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste: tel. 34 3191153 w.112

  • Gospodarka odpadami i zaopatrzenie w wodę: tel. 34 3191153 w.113

  • Podatki: tel. 34 3191153 w.103

  • Nieruchomości, planowanie przestrzenne: tel. 34 3191153 w.111

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni: tel. 34 3191044,  tel. komórkowy dostępny codziennie w godzinach 7.30-19.00: 518240534

Pisma do Urzędu będzie można także złożyć  do specjalnej skrzynki zlokalizowanej w przedsionku Urzędu Gminy. 

W pozostałych sytuacjach zachęcam do wykorzystywania alternatywnych form kontaktu  z pracownikami Urzędu Gminy tj. kontaktu korespondencyjnego (w tym poprzez pocztę tradycyjną, elektroniczną, portale ePUAP oraz SEKAP).

Kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna.

W przypadku płatności i należności publicznoprawnych zwracam się z prośbą o regulowanie ich w sposób bezgotówkowy tj. z wykorzystaniem bankowości elektronicznej na indywidualny numer konta lub ewentualnie: BS Krzepice O/Przystajń 68 8250 1039 2103 0000 0013 0003 .

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie. O ewentualnych zmianach będziemy na bieżąco Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej Gminy Przystajń www.gminaprzystajn.pl.

Wòjt Gminy Przystajń

   Henryk Mach