XXII sesja Rady Gminy Przystajń

Dnia 28 września 2020 r. (poniedziałek), o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni odbędzie się  XXII sesja Rady Gminy Przystajń.

PORZĄDEK SESJI

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  1. 6.1. Sprawozdanie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
 7. 7. Zapytania mieszkańców.
 8. 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2020 r.
 9. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały:
  1. 9.1. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

   PDFProjekt 1.pdf (60,46KB)

   PDFZałącznik nr 1 do projektu 1.pdf (1,10MB)

  2. 9.2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

   PDFProjekt 2 zmiany w budżecie.pdf (2,59MB)

  3. 9.3. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028

   PDFProjekt 3 WPF.pdf (4,02MB)

 10. 10. Pytania w sprawach bieżących.
 11. 11. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
 12. 12. Zamknięcie sesji.

 

PDFPostanowienie XXII sesja Rady Gminy Przystajń.pdf (66,85KB)