Ogólnopolski konkurs "Recyklomat w twojej gminie"

Z inicjatywny radnego Rady Gminy Przystajń Pana Jacka Pilarza, Gmina Przystajń przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu  "recyklomat w twojej gminie", którego partnerami są Fundacja Nasza Ziemia oraz Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. w ramach grantu "Zero Waste City". Celem konkursu jest propagowanie segregacji odpadów poprzez użytkowanie innowacyjnych automatów do przyjmowania odpadów w postaci butelek PET. Recyklomaty są już popularne w wielu miejscach na świecie, konkurs ma je upowszechnić również w naszym kraju w gminach do 50 tys. Zwycięzcy konkursu otrzymają w nieodpłatne użytkowanie automaty na okres 12 miesięcy,  w ilości określonej przez komisję konkursową. Gmina Przystajń zaproponowała otrzymanie 3 urządzeń zlokalizowanych na terenie dwóch szkół podstawowych oraz  płyty Rynku w Przystajni. Osoby korzystające z urządzeń będą otrzymywać punkty które będzie można wymienić na nagrody rzeczowe.