XXI Sesja Rady Gminy Przystajń

Termin: 14.09.2020 r. (poniedziałek), g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFPROTOKÓŁ Nr XX.2020.pdf (140,89KB)

 5. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  1. 6.1. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
  2. 6.2. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Przystajń
 7. 7. Zapytania mieszkańców.
 8. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały:
  1. 8.1. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica „Świerkowa” w miejscowości Kamińsko

   PDFProjekt 1.pdf (56,25KB)

   PDFzał. do projektu 1 ulica w Kamińsku - mapa.pdf (108,04KB)

   PDFinformacja z rejestru gruntów.pdf (208,42KB)

  2. 8.2. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2020/2021

   PDFProjekt 2.pdf (66,79KB)

  3. 8.3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

   PDFProjekt 3.pdf (5,81MB)

  4. 8.4. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028

   PDFProjekt 4.pdf (4,24MB)

 9. 9. Pytania w sprawach bieżących.
 10. 10. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
 11. 11. Zamknięcie sesji.
 12.  
 13. Postanowienie w sprawie zwołania XXI sesji PDFPostanowienie XXI sesja.pdf (61,88KB)