Głosujemy na projekt "Pod biało-czerwoną"

Gmina Przystajń chce przystąpić do Projektu „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. To właśnie mieszkańcy są aktywnymi uczestnikami projektu i ich zaangażowanie przesądzi o udziale gminy w programie.

Celem projektu jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to, jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.

Aby Gmina Przystajń  mogła wziąć udział w projekcie, musimy zebrać jedyne 100 głosów poparcia dla tej patriotycznej inicjatywy.

Głosy poparcia składane są elektronicznie poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie:

(kliknij na link poniżej)

https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/opis-i-cel-projektu/

a następnie, kliknij na ikonkę ODDAJ GŁOS POPARCIA oraz

1) wpisać:  imię i nazwisko oraz e-mail

2) wybrać: województwo śląskie

3) wpisać lub wybrać Przystajń

4) zaakceptować regulamin i  RODO

5) kliknąć wyślij