Prąd z instalacji fotowoltaicznych już ,,płynie"

Wójt gminy informuje, że dokonano końcowego odbioru instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na czterech obiektach użyteczności publicznej w naszej gminie. Wykonano instalacje na obiektach: ujęcie wody w Przystajni o mocy 37,5 kWp, ujęcie wody w Borze Zajacińskim o mocy 22 kWp,  budynki szkoły w Przystajni i Urzędu Gminy Przystajń po 17,1 kWp . Inwestycja została sfinansowana  w 80%  z funduszy unijnych w ramach RPO województwa śląskiego. Całkowity koszt zadania to kwota 568 tys. zł. Zbudowane instalacje znacznie obniżą emisje CO2, a przede wszystkim zmniejszą się koszty zakupu energii elektrycznej, co wpłynie stabilizująco na cenę wody w naszej gminie.

Ujęcie Przystajń.jpeg

Panele na ujęciu wody w Przystajni

Ujęcie Bór.jpeg

Panele na ujęciu wody w Borze Zajacińskim

Szkoła.jpeg

Panele na budynku szkoły w Przystajni

Urząd.jpeg

Panele na budynku Urzędu Gminy