Ogłoszenie Wójta Gminy Przystajń

Ogłoszenie Wójta Gminy Przystajń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dniach od 14 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń, 42–141 Przystajń, ul. Częstochowska 5, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 września 2020 r. o godz. 13.00, w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń, w sali sesyjnej.

DOCogłoszenie o wyłożeniu planu przystajn.doc (18,50KB)