Chodnik w Podłężu Szlacheckim

Radna Jadwiga Górnik i sołtys Marcin Wróbel byli inicjatorami i organizatorami oficjalnego otwarcia wybudowanego chodnika przy drodze powiatowej w Podłężu Szlacheckim. Mieszkańcy długo oczekiwali na realizację tej ważnej inwestycji. Głównym problemem było pozyskanie gruntów na poszerzenie pasa drogowego. Na mocy zawartego porozumienia powiat kłobucki wykonał projekt techniczny i zadeklarował kwotę 30 tys. zł. Gmina Przystajń przeprowadziła budowę i pokryła resztę kosztów w kwocie 124 tys. zł. Roboty drogowe wykonała firma Adac-Lewar z Przystajni.

Wybudowany chodnik o długości 365 m.b. poprawił znacznie bezpieczeństwo mieszkańców Podłęża Szlacheckiego. Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego trudnego zadania bardzo dziękuję. Wójt Henryk Mach.

chodnik4.jpeg

chodnik3.jpeg

chodnik2.jpeg

20200805_161949.jpeg