Zbiornik wodny „WIDAWA” został odtworzony

Wójt Gminy Przystajń, informuje, że zbiornik wodny „WIDAWA” położony w Przystajni ul. Widawa został odtworzony. Zbiornik ten jest pozostałością po szybie kopalni rud żelaza. Zbiornik i teren przyległego lasu stanowi własność Gminy Przystajń. Powyższe zadanie rekultywacji zbiornika zostało wykonane prze Gminę, a inicjatorem tej rekultywacji jest Pan Marcin Tomziński – Radny Gminy Przystajń.

Odtworzenie zbiornika, jest jednym z elementów działań związanych ze zwalczaniem suszy. Gmina zakłada wykorzystanie zbiornika przede wszystkim do celów ppoż., a także w przyszłości nadać mu charakter rekreacyjny.

W roku bieżącym, z inicjatywy radnego Pana Zbigniewa Marczaka planowane jest również odtworzenie zbiornika ppoż. w miejscowości Wilcza Góra.

Widok zbiornika "WIDAWA"  po rekultywacji

20200731_110847.jpeg

20200731_110937.jpeg

 

Widok zbiornika "WIDAWA" przed rekultywacją

Zbiornik 1.jpeg

Zbiornik3.jpeg