Gmina przeciwdziała suszy

Dzięki wspólnej inicjatywie Gminy Przystajń i Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" Zlewnia Sieradz doprowadzono do tymczasowej sprawności jazy zlokalizowane na terenie Gminy Przystajń, tj. w m. Podłęże Szlacheckie i Stany. Dzięki temu możliwa jest retencja wody rzeki Liswarta. Zamontowane urządzenia pozwolą na podniesienie poziomu rzeki o 1 metr, co spowoduje utrzymanie okolicznych łąk w odpowiedniej wilgotności. Jest to jeden z ważnych elementów związanych ze zwalczaniem suszy w naszej Gminie. Na mocy zawartego pomiędzy Gminą Przystajń a PGW porozumienia koszty remontu poniosły Wody Polskie, natomiast Gmina zobowiązała się do bieżącego utrzymania sprawności tych urządzeń.

4.jpeg

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg