Podawanie odczytów wodomierzy

Odczyty wodomierzy głównych można podawać:

  • SMS-em na numer telefonu inkasenta za wodę: 575228233
  • na adres mailowy: odczyt@gminaprzystajn.pl

W treści wiadomości należy podać odczyt wodomierza głównego i adres punktu odbioru (jeśli posesja nie ma przypisanego nr porządkowego podać dane odbiorcy umożliwiające prawidłowe przypisanie odczytu do punktu odbioru wody).