Dofinansowanie zadania drogowego

W  czwartek 9 lipca b.r.  wójt Henryk Mach i skarbnik Ewa Kotarska podczas uroczystości w Muzeum Śląskim w Katowicach odebrali z rąk marszałka Jakuba Chełstowskiego i członka zarządu województwa Beaty Białowąs umowę na realizację zadania drogowego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Inwestycja będzie polegać na remoncie drogi dojazdowej w miejscowości Ługi-Radły (położonej pomiędzy ulicami: Łąkową a Kościelną).

Długość drogi to 750 m.b. Kwota dofinansowania wynosi 112 800 zł. Termin realizacji  planowany jest do końca 2020 r.

Zdjęcie.jpeg