Stypendyści w Gminie Przystajń

Gmina Przystajń jako organ prowadzący od 2014 roku przyznaje stypendia za wyniki w nauce dla uczniów zamieszkałych na jej terenie. Rada Gminy Przystajń, uchwaliła w dniu 13 listopada 2014 roku szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń. Zgodnie z zapisami uchwały, uczniowie mogą otrzymywać stypendium za sukcesy w różnych dziedzinach, takich jak: osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Każdy z uczniów może otrzymać stypendium nawet cztery razy w ciągu roku szkolnego.

W roku szkolnym 2019/2020 nagrodzono 22 uczniów, którzy uczyli się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim. Niektórzy uczniowie otrzymywali stypendia kilka razy z różnych dziedzin. Kwota przyznanych stypendiów wynosiła każdorazowo od 200 do 300 zł za jedno osiągnięcie, a w przypadku sukcesów w konkursach międzynarodowych stypendium wyniosło 800 zł.

Poniżej lista stypendystów według poszczególnych kategorii:

1/ stypendia za osiągnięcia sportowe, w tym w szczególności: za udział w ogólnopolskich turniejach wschodnich sztuk oraz ogólnopolskich i wojewódzkich zawodach pływackich: Daria Cioch, Karol Sas, Weronika Sas, Aleksandra Pieniążek, Kacper Galiczak, Weronika Garus, Wiktor Janik, Natasza Janik.

2/ stypendia za osiągnięcia naukowe, w tym w szczególności: za udział w ogólnopolskich konkursach leksykalnych z języka angielskiego i niemieckiego, wojewódzkim konkursie przedmiotowym z geografii: Natasza Janik, Emilia Staniec, Natalia Pisarek, Dominika Kotarska, Kinga Wręczycka, Alicja Wręczycka, Anna Mokros, Marcelina Pawełkiewicz, Piotr Nowak.

3/ stypendia za osiągnięcia artystyczne, w tym w szczególności: za udział w wojewódzkich konkursach plastycznych oraz konkursie fotograficznym: Zuzanna Hyra, Lena Chrzanowska, Natasza Janik, Natalia Chrzęstek, Oliwia Piśniak, Alex Miłowski, Karol Wurszt, Natalia Wurszt.

4/ stypendium za osiągnięcia naukowe na szczeblu międzynarodowym w tym w szczególności udział w międzynarodowym projekcie współpracy „Kreator przedsiębiorczości”: Marcin Kucharczyk.