Komunikat Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska"

Szanowni Państwo!
Ponieważ jesteśmy już w końcowej fazie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 pojawiła się konieczność przeprowadzenia aktualizacji LSR.

Szczegóły w załączonym pliku

DOCKomunikat LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" (17,50KB)