Czek inwestycyjny dla Gminy Przystajń

Gmina Przystajń otrzymała dziś czek na kwotę 815 857 zł. Są to środki rządowego programu Funduszu Inwestycji Samorządowych tzw. Tarczy dla Samorządów, będącego programem wsparcia inwestycji lokalnych. Czek wręczyła Wójtowi Gminy Pani Renata Tomczyk – Radna Powiatu Kłobuckiego.

Gmina przewiduje, że środki te zostaną przeznaczone na kontynuację działań związanych z gospodarką wodną. Planowana jest przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę w południowej części Gminy celem zapewnienia odpowiednich warunków dostarczania wody dla miejscowości Kamińsko i Dąbrowa.

20200626_083033.jpeg