Kontynuacja Programu Rewitalizacji w Gminie Przystajń

W dniu 10 czerwca 2020 r. Samorząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-344/19 z poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Północnego.

Jednym z nich jest projekt Gminy Przystajń: „Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni, ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni”, a wysokość dofinansowania wynosi ponad 1,1 mln złotych. Jest to kolejny po Przebudowie płyty Rynku w Przystajni projekt zawarty w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022. Projekt będzie polegał na adaptacji i rozbudowie istniejącego budynku na Skwerze Henryka Kluby i stworzenie Centrum Usług Społecznościowych. Powstaną m.in. Klub Seniora i publiczne toalety. 

Szczegóły w załączonym pliku. PDFKontynuacja Programu Rewitalizacji w Gminie Przystajń.pdf (57,59KB)

CUS2.jpeg