Inwestycje drogowe w roku 2020

Inwestycje drogowe w roku 2020

W  roku 2020  Gmina Przystajń zaplanowała realizację szeregu zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym. Część realizacji już się rozpoczęła, pozostałe są w trakcie przygotowania. Są to następujące inwestycje:

  • Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa
  • Przebudowa drogi gminnej nr 678 045 S w miejscowości Kamińsko
  • Przebudowa drogi gminnej nr 678 002 S w miejscowości Kuźnica Stara
  • Przebudowa dojazdowej do pól Nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły
  • Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2031 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Podłęże Szlacheckie
  • Przebudowa drogi gminnej nr 678 035 S w miejscowości Siekierowizna.

Szczegóły w poniższym pliku

PDFInwestycje drogowe 2020 r..pdf (38,25KB)