Przypomnienie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Podłężu Szlacheckim

Wójt Gminy Przystajń ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego wraz z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - (dz. nr ewid. 415/7) w Podłężu Szlacheckim.

PDFOgłoszenie o przetargu - Podłęże Szlacheckie (118,47KB)