Projekty planów urządzenia lasów

Wójt Gminy Przystajń informuje, że wyłożone są do publicznego wglądu Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gminy Przystajń,  w okresie od 8.06.2020 r. do  8.08.2020 r.  Plany te udostępnione są wyłącznie w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przystajń: bip.gminaprzystajn.pl; zakładka: Urząd Gminy Przystajń/Ogłoszenia własne. Uproszczone Plany Urządzenia Lasów będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

Link do Projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów:  Projekty Planów Urządzenia Lasów

Uwagi do Planu można zgłaszać listownie na adres Urzędu Gminy Przystajń lub drogą elektroniczną na adres e-mail: .

Instrukcja czytania dokumentów i druk do składania uwag i zastrzeżeń w poniższych plikach.

PDFInstrukcja czytania dokumentów (366,53KB)   DOCXDruk do składania uwag i zastrzeżeń (12,34KB)

W sprawach Planów kontakt: Urząd Gminy Przystajń, tel. 34-3191154 w. 111.