Zmiany w odbiorze odpadów komunalnych dla nieruchomości rekreacyjnych

Zmiany w odbiorze odpadów komunalnych dla nieruchomości rekreacyjnych

Urząd Gminy Przystajń informuje, że w miesiącu czerwcu 2020 r. nastąpi likwidacja zbiorczych punktów gromadzenia odpadów usytuowanych przy strażnicach OSP w Kamińsku i Ługach-Radłach, przeznaczonych do użytkowania dla nieruchomości letniskowych. Obecnie znajdujące się tam pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych i segregowanych zostaną zabrane, czego skutkiem będzie zakaz pozostawiania w tych miejscach jakichkolwiek odpadów po 15 czerwca b.r.  Prosimy o dostosowanie się do podjętych decyzji, gdyż każdy przypadek pozostawienia np. worków z odpadami będzie traktowany jako ich porzucenie i złamanie obowiązujących przepisów.

Informujemy również, że od miesiąca lipca 2020 r. Gmina Przystajń wprowadza odbiór odpadów sprzed nieruchomości rekreacyjnych 1 raz w miesiącu w sobotę (zgodnie z aktualnym harmonogramem odbioru). Wyżej wymieniony odbiór dotyczy odpadów niesegregowanych (zmieszanych) z pojemnika oraz segregowanych (tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier) w workach i będzie następował corocznie w miesiącach maj-październik. Właściciele nieruchomości, które do tej pory nie zgłaszały zapotrzebowania na pojemnik na odpady zmieszane i worki proszeni są o kontakt z urzędem Gminy Przystajń.

Odbiór odpadów od nieruchomości użytkowanych w miesiącach listopad-kwiecień będzie następował według harmonogramu odbioru dla nieruchomości zamieszkałych danej miejscowości, przy czym konieczne jest zgłoszenie zamiaru korzystania z odbioru.