XIX sesja Rady Gminy Przystajń

Termin: 08.06.2020, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni.

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFPROTOKÓŁ Nr XVIII.2020.pdf (142,14KB)

 5. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  1. 6.1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  2. 6.2. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Przystajń
 7. 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019.
 8. 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019.
 9. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały:
  1. 9.1. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. Wojew. Śl. z 2013 r., poz. 1087)

   PDFProjekt 1.pdf (196,38KB)

  2. 9.2. w sprawie zmiany uchwały nr VII.55.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. U. Wojew. Śl. z 2015 r., poz. 3206)

   PDFProjekt 2.pdf (191,27KB)

 10. 10. Pytania w sprawach bieżących.
 11. 11. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
 12. 12. Zamknięcie sesji.

  PDFPostanowienie nr 19.2020 w sprawie zwołania XIX sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 8 czerwca 2020 r.pdf (68,06KB)