DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

27 maja obchodzimy "Dzień Samorządu Terytorialnego". W bieżącym roku wypada 30 rocznica odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.

Z tej okazji całej „Rodzinie Samorządowej Gminy Przystajń” wszystkich kadencji -  osobom, które pełniły funkcje: Radnych, Członków Zarządu Gminy, Wójtów, Sołtysów oraz Pracownikom Samorządowym składamy serdeczne podziękowania za ich wkład pracy w rozwój „Naszej Małej Ojczyzny” - Gminy Przystajń.

Rada Gminy Przystajń oraz Wójt wraz z Pracownikami Samorządowymi

 

W bieżącym roku mija 30 lat odrodzenia samorządu terytorialnego.

Odrodzona samorządność to jeden z największych sukcesów naszych przemian. Uwolniła ona obywatelską energię Polaków i pozwoliła lokalnym wspólnotom współuczestniczyć i współdecydować w sprawach publicznych. Nie byłoby nowoczesnej wolnej Polski bez rozwoju samorządności.

Droga do niej wiodła od sierpnia 1980 roku. Program „Samorządna Rzeczpospolita”, uchwalony na I Zjeździe NSZZ „Solidarność”, stał się kamieniem węgielnym przyszłych zmian. Wola narodu wyrażona w wyborach 4 czerwca 1989 roku otworzyła drogę do wolnych wyborów samorządowych.

Reforma samorządowa była też jednym z kluczowych elementów zapowiedzianego przez premiera Tadeusza Mazowieckiego „powrotu do Europy”. W przeddzień wyborów samorządowych zwrócił się on do rodaków z przesłaniem: „Rzeczpospolita lokalna przechodzi w ręce społeczności, które ją zamieszkują. Będzie ona taka, jaką one same potrafią stworzyć”.

27 maja 1990 roku, po raz pierwszy w powojennej Polsce, obywatele mogli zdecydować, kto będzie ich reprezentantem w gminie. Samorząd terytorialny stał się polem mądrze zagospodarowanej wolności i trwałym elementem polskiego ustroju.

Odrodzona samorządność dała polskiemu życiu społecznemu i gospodarczemu dodatkową energię, impuls modernizacyjny, przyczyniła się do polepszenia zaspakajania potrzeb mieszkańców.

Przeczytaj więcej:

Historia "Solidarności w Przystajni"