Gminny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Przystajń  świadczone są w Urzędzie Gminy Przystajń,  pokój nr 14,  w każdy poniedziałek od godziny 12.00 do 13.00.