Odbiór zużytych opon z pojazdów i maszyn rolniczych

Urząd Gminy Przystajń informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przystajni przy ul. Targowej 18A (dalej zwany jako PSZOK) rozpoczął odpłatne przyjmowanie następujących odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych bez ograniczeń ilościowych – zużyte opony z pojazdów i maszyn rolniczych.

Rolnicy zainteresowani skorzystaniem z usługi mogą dostarczyć opony w godzinach dyżurów PSZOK-u podpisując oświadczenie na podstawie którego będzie wystawiona faktura Vat płatna w terminie 14 dni. Aktualny cennik wynosi 1,00 zł brutto za 1 kg odpadu.