Punkt obsługi programu „Czyste powietrze”

W Urzędzie Gminy Przystajń został uruchomiony Punkt Obsługi Wniosków w ramach Programu "Czyste Powietrze", w którym potencjalni wnioskodawcy uzyskają wszelkie niezbędne informacje do przygotowania wniosków oraz możliwość jego złożenia. Informacje można uzyskać w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń - Inspektor Marta Okaj,  telefon 34-3191153 wew. 116, e-mail: gzk@gminaprzystajn.pl