Punkt obsługi programu „Czyste powietrze”

Obowiązkowa lista ZUM

 

               Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/.

 

               Szczegóły ws. zmian programu „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze

 


Szanowni Państwo,

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej "WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 22.04.2024 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”) z wyjątkiem zapisów Programu, które zaczną obowiązywać po zakończeniu okresu przejściowego tj. od dnia 14 czerwca 2024 r. 
 
Poniżej podajemy linki do: Ogłoszenia o zmianie Programu, Wymaganych dokumentów: Ścieżka przez WFOŚiGW - Dotacja, Ścieżka przez WFOŚiGW z prefinansowaniem; Ścieżka bankowa - z prośbą o zapoznanie się.
 
 
Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" - od 22.04.2024r.:
 
 
Wymagane dokumenty:


Szanowni Państwo!

 WAŻNE: Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu „Czyste Powietrze” przed nieuczciwymi wykonawcami

W trosce o wnioskodawców i beneficjentów programu „Czyste Powietrze”, w załączeniu przekazujemy ostrzeżenie (komunikat) przed nierzetelnymi wykonawcami, którzy – w ramach dotacji z programu "Czyste Powietrze" – oferują urządzenia grzewcze do nieocieplonych domów, często powiązane z pełnomocnictwem w nieuczciwych celach.

Szczegółowe informacje w załączonym pliku pdf:

PDFOstrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu Czyste Powietrze - do druku.pdf (309,83KB)

 

Plakat z apelem o rozwagę przy wyborze wykonawcy w programie czyste powietrzeNFOSIGW_www_1460x616px_12_2023_03_v1-1.png

 

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" tel. 575 228 153, email: gmina.przystajn.pki@gminaprzystajn.pl

Telefon odbierany jest w godzinach otwarcia punktu tj. w godzinach pracy Urzędu Gminy Przystajń

Więcej informacji pod adresami:  
https://czystepowietrze.gov.pl
https://www.wfosigw.katowice.pl/kontakt-czp-2.html

Poniżej linki:
Kalkulator obliczania grubości izolacji:  https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
Kalkulator dotacji:  https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

ODTInformacja ogólna.odt (202,35KB)

W załączeniu przydatne dokumenty :

1. Dane niezbędne do wypełnienia wniosku o dofinansowanie z programu Czyste powietrze

DOCXDane niezbędne do wypełnienia wniosku o dofinansowanie z programu Czyste powietrze.docx (9,00KB)

2. Wzór Umowy z Wykonawcą w przypadku możliwości prefinansowania

DOCXWzór umowy z wykonawcą.docx (89,56KB)

3. Protokół odbioru prac

DOCXZał 1 do wniosku o płatność - Protokół odbioru prac dla wykonawcy.docx (128,89KB)

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu

DOCXwniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu.docx (34,59KB)W Urzędzie Gminy Przystajń został uruchomiony Punkt Obsługi Wniosków w ramach Programu "Czyste Powietrze", w którym potencjalni wnioskodawcy uzyskają wszelkie niezbędne informacje do przygotowania wniosków oraz możliwość jego złożenia. Informacje można uzyskać w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń - Inspektor Marta Okaj,  telefon 34-3191153 wew. 116, e-mail: gzk@gminaprzystajn.plLogo-CP.png

Wójt Gminy Przystajń informuje, iż od dnia 13 maja 2021 r. w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, mieszkańcy Gminy Przystajń mogą skorzystać z rozszerzonej pomocy Urzędu Gminy w procesie składania wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, rozliczenia wniosków jak również uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat programu, zasad ubiegania się o dofinansowanie czy wymaganych dokumentów.

Pomoc oraz wszelkie informacje o programie, możliwości pozyskania dofinansowania, złożenia przedmiotowych wniosków odbywa się w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Przystajń tj.
 

poniedziałek - w godz. 8:00 – 16:00
wtorek – piątek - w godz. 7:30 – 15:30

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16. - Marta Okaj tel. 343191153 wew. 116 email:

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,

  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

  • mikroinstalację fotowoltaiczną,

  • ocieplenie przegród budowlanych,

  • stolarkę drzwiową i okienną,

  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

 

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach