Apel o ograniczenie poboru wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe

APEL

Wójt Gminy Przystajń zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy i właścicieli posesji rekreacyjnych o ograniczenie poboru wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe w okresie od maja do końca sierpnia 2020 r., w godz. od 6.00 do 23.00.

Jeszcze nie ma upałów, a już jest susza

Obecnie w Polsce występują wszystkie rodzaje suszy: meteorologiczna, hydrologiczna, rolnicza oraz hydrogeologiczna. Eksperci podkreślają, że tak złej sytuacji nie było od co najmniej wieku i zaznaczają, że w tym roku susza może być rekordowa. Obecnie w naszym kraju oprócz bezśnieżnych zim i braku długotrwałych opadów obserwujemy szybkie opadanie poziomu wód w rzekach oraz wód gruntowych, jak również spadek wilgotności gleby poniżej 40 procent, a w niektórych rejonach nawet poniżej 20 procent. Na największej polskiej rzece Wiśle już teraz poziom wód jest tak niski, że tworzą się na niej wyspy, a jezioro Czorsztyńskie wysycha.

Oszczędzajmy

W związku z już występującymi wszystkimi rodzajami susz i zapowiadanymi na okres późnowiosenny i letni bardzo wysokimi temperaturami, a przez to znacznym obniżeniem się poziomu wód gruntowych, apeluję do mieszkańców o używanie wody z sieci wodociągowej jedynie do celów socjalno-bytowych. W tym trudnym okresie hydrologicznym bardzo proszę, aby nie podlewać: trawników, ogrodów, a także nie napełniać przydomowych basenów i innych zbiorników.

Łapmy wodę

Jeśli chcemy podlewać trawniki czy ogródki warzywne to róbmy to z głową, ekologicznie i ekonomicznie. Gromadźmy w miarę możliwości deszczówkę w specjalnych zbiornikach.

 

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach