Przerwanie dostaw wody dnia 5 maja 2020 r.

Informujemy, że dnia 5 maja 2020 r. (wtorek) między godziną 16.00 a 20.00 nastąpi wyłączenie dostaw wody dla miejscowości Bór Zajaciński, Dąbrowa, Ługi-Radły, Kamińsko z powodu prowadzenia prac naprawczych na ujęciu wody w Borze Zajacińskim wymagających całkowitego wyłączenia ujęcia wody.