Wachowska Beata

Oświadczenia majątkowe z poprzednich lat dostępne są w wersji archiwalnej BIP. 


Oświadczenie majątkowe za 2019 r.